Jos van der Kooy

Jos van der Kooy

Amsterdam, Westerkerk

De Westerkerk met haar karakteristieke toren is markant voor het stadsbeeld van Amsterdam en heeft door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in het godsdienstige en culturele leven van Nederland. 

Het grote orgel is gebouwd door Duyschot met twee manualen en pedaal. Het Bovenwerk is door Vater toegevoegd. Na vele wijzigingen en aanpassingen is het in 1992 herbouwd naar de toestand van 1727. Het pijpwerk is een halve toon verschoven. Een orgel dat, aldus Jos van der Kooy, wortelt in de historie en tegelijkertijd bruikbaar is voor de kerkelijke en culturele functie van een grote stadskerk.

Den Haag, Gotische Zaal

De 'Gotische Zaal' van de Raad van State is oorspronkelijk gebouwd als ruimte voor de schilderijen-verzameling van de latere koning Willem II, die tijdens zijn studie in Oxford behoorlijk onder de indruk was gekomen van Anglo-Neogotische bouwwerken in die plaats en in geheel Engeland.

Haarlem, Grote of Sint Bavokerk

Het oudste gedeelte van de huidige gotische Grote- of Sint Bavokerk in Haarlem is het koor, dat omstreeks 1400 tot stand kwam. Met de kruising en transepten begon men in 1445 en deze waren rond 1500 voltooid. Het schip van de kerk was ongeveer 20 jaar eerder gereed en de oorspronkelijke forse westtoren werd nooit gerealiseerd. Daarvoor in de plaats kwam een stenen kruisingtoren, die niet degelijk genoeg bleek. Deze toren werd dan ook tussen 1514 en 1517 afgebroken en er werd in 1518 een lichtere, houten toren gebouwd die met lood was overdekt. Deze kwam in 1520 gereed. Er zijn wel aanzetten voor luchtbogen, maar de geplande stenen gewelfconstructie werd toch vervangen door een van hout. 

Haarlem, Philharmonie

In 1856 werd de mannensociëteit 'Vereeniging' opgericht die al snel in een behoefte bleek te voorzien. Er werd in de Lange Begijnestraat een dubbel herenhuis aangekocht en verbouwd waarbij een zaal voor concerten en andere evenementen werd gecreëerd. Na enkele decennia kwam de behoefte aan een grote concertzaal. 
Nadat diverse panden in het bezit waren gekomen van de 'Vereeniging', werd in 1872 besloten te verbouwen waarna een concertzaal voor 1300 bezoekers ontstond.

Haarlem, Frans Hals Museum

In 1607 werd in opdracht van het stadsbestuur van Haarlem begonnen met de boiuw van het Oudemannenhuis aan het Groot Heiligland in Haarlem. Om de nodige financiën bijeen te brengen, werd een rederijkersfeest een grote loterij georganiseerd, waarmee 55.000 gulden bijeen werd gebracht. Op 1 februari 1609 werd het in gebruik genomen.
In 1810 werd het gebouw in gebruik genomen als weeshuis, waarbij de zolders van de huisjes tot een grote ruimte werden gemaakt. 

Huisorgel Jos van der Kooy

Dispositie van het huisorgel van Jos van der Kooy, gebouwd door Henk Klop, 2007.

Manuaal I (C-g''')

Praestant 8'
Quintadeen 8'
Octaaf 4'
Octaaf 2'
Regaal 8' (b/d)

Manuaal II (C-g''')
Holpijp 8'
Roerfluit 4'
Nasard 3' (b/d)
Fluit 2'(b/d)
Terts 1 3/5' (b/d)

Koppels
Manuaal II + I
Manuaal I + II
Pedaal + I
Pedaal + II
Tremulant

Pedaal (C-f')
Subbas 16'

Stemming; Bach volgens Kellner

Ik zie u graag bij één van mijn concerten

    

Copyright © Jos van der Kooy | Teksten: Maria de Voogd | Fotografie & Design: Keurweb.nl

Deutsche Uebersetzung: Kirstin Gramlich | English translation: Dr. Gijsbert Siertsema | Traduction française: Drs. Mirjam Kooiman